Semester: Sommersemester 2015

5.07.122 Übungen zur Thermodynamik


Veranstaltungstermine

 • Di., 05.05.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 12.05.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 14.04.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 19.05.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 21.04.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 26.05.2015, 14:00 - 16:00
 • Di., 28.04.2015, 14:00 - 16:00
 • Mo., 04.05.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 11.05.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 13.04.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 18.05.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 20.04.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 25.05.2015, 12:00 - 14:00
 • Mo., 27.04.2015, 12:00 - 14:00

Lehrende

Studienmodule

 • che120 Thermodynamik

Studienbereiche

 • Studium generale / Gasthörstudium

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
s. Veranstaltung 5.07.121

Lehrsprache
deutsch

empfohlenes Fachsemester
2