Semester: Wintersemester 2014/2015

Communicatief taalonderwijs in theorie en praktijk


Veranstaltungstermin

  • Montag: 12:00 - 14:00, wöchentlich

Beschreibung

De gedachte achter communicatief taalonderwijs is dat de inhoud van een taaluiting belangrijker is dan de vorm. In de Kerncurricula Niederländisch (2011) is dit terug te lezen: ’Im Vordergrund steht die gelungene Kommunikation die sprachlichen Mittel (o.a.woordenschat en grammatica) haben eine dienende Funktion’.
In dit college worden uitgangspunten van communicatief taalonderwijs, kritiekpunten en de uitwerking naar de praktijk behandeld. Onderzocht zal worden of er tussen leerwerken, die pretenderen communicatief taalonderwijs na te streven, verschillen zijn in de hoeveel tijd die er aan grammatica besteed wordt (in verhouding tot de vaardigheden luisteren/lezen/spreken en schrijven) en in de manier waarop concrete uitwerking wordt gegeven aan de dienstbare rol van het grammatica- en woordenschatonderwijs.

Het college behoort tot de module Vermittlung von kommunikativen Fertigkeiten im Niederländischuntericht, die voor studenten M.Ed Niederländisch GHR een verplicht onderdeel is. Het college is uiteraard ook opengesteld voor studenten M. Ed Gym/BBS en andere geïnteresseerden.

DozentIn

Studienmodule

  • ned750 Fachdidaktik Niederländisch GHR

Studienbereiche

  • Niederländisch

Lehrsprache
deutsch

empfohlenes Fachsemester
--

studienbeitragfinanziert
Ja