Semester:

3.03.133 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch


Veranstaltungstermin

  • Montag: 14:00 - 16:00, wöchentlich

Beschreibung

Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands). Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die kunnen bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun referaat houden in het seminar moet het eerst worden geoefend in dit college.
De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld.
We maken gebruik van de boeken Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans en aanvullende teksten.

DozentIn

Studienmodule

  • ned339 Literatur, Kontext & Institution

Lehrsprache
deutsch

empfohlenes Fachsemester
--