Semester:

3.03.321 Microvariatie: Syntactische variatie binnen dialecten


Veranstaltungstermine

  • Mittwoch: 10:00 - 14:00, wöchentlich
  • Mo , 04.12.2017 10:00 - 12:00

Beschreibung

Dit seminar richt zich op syntactische variatie binnen Nederlandse dialecten. Dergelijke ‘microvariatie’ is vanuit taalkundig opzicht bijzonder interessant, omdat het ons de mogelijkheid geeft te kijken wat voor effecten minimale veranderingen op het taalsysteem hebben. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk dat de variatie in dialecten gedocumenteerd en onderzocht wordt, omdat veel dialecten aan het uitsterven zijn. We zullen 2 variatieverschijnselen in meer detail behandelen:
o Variatie in woordvolgorde in verbale clusters
o Variatie in vraag- en relatiefzinnen
We beginnen met een inleiding, gevolgd door een blokseminar over microvariatie en het SAND-project (Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten), gevolgd door twee blockseminars met theoretische achtergronden van de te behandelen onderwerpen. Vervolgens presenteren studenten artikelen over dialectvariatie in verbale clusters en vraag- en relatiefzinnen. In een van de laatste colleges zullen we het hebben over het doen van veldwerk (in dialecten) en je leert de digitale SAND-atlas te gebruiken, waarmee je zelf dialectkaarten kunt maken. Ook zullen we het hebben over het samenstellen en (online) publiceren/versturen van schriftelijke vragenlijsten.
Het allerlaatste college staat in het teken van de onderzoeksvoorstellen. Hierin presenteren de studenten de opzet van hun eigen onderzoek naar dialectvariatie. Dit mag zowel over Duitse als Nederlandse (of andere West-Germaanse variëteiten) gaan.

Lehrende

Lehrsprache
andere Sprache

empfohlenes Fachsemester
--